Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΘΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... ΔΙΟΤΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ...

Στην υπηρεσία τού Έθνους, Α Υ Τ Ο Π Ρ Ο Α Ι Ρ Ε Τ Ω Σ._

Ξεκίνησε...
Ξαναβιαβάστε...
Κάτι «έτη φωτός» μπροστά...
Εντάξει; Συνεννοηθήκαμε;
Διηνέκης