Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Οι άνθρωποι των κομμάτων τής Ψωροκώσταινας...Περισσότερα, εδώ.