Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Διδάγματα ἀπό τόν ἀγῶνα τῆς Σιδηρᾶς Φρουρᾶς

Η μελέτη του αγώνα της Σιδηράς Φρουράς στη Ρουμανία δίνει τη δυνατότητα να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να εμπλακεί στον πολιτικό αγώνα. Ο οποίος είναι σκληρός για αυτούς που πραγματικά αντιμάχονται το καθεστώς και θέλουν να το γκρεμίσουν.

Ο πολιτικός αγώνας έχει να κάνει πάνω από όλα από το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στον αγώνα. Τα υλικά μέσα βοηθούν, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που θα καθορίσει το αποτέλεσμα.

Στην φωτογραφία εικονίζεται ο Κοντρεάνου μαζί με την ομάδα του...


Η συνέχεια εδώ