Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

24 μάχιμες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ στα χιόνια


Περισσότερες, εδώ.