Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Πολλοί στην Ινδία, σήμερα, θεωρούν την Επί τού Όρους Ομιλία τού Ιησού Χριστού, καταγεγραμμένη από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ως το σοφώτερο κείμενο που έχει καταγραφή ποτέ !


Το πιο σοφό κείμενο που έχει γραφτεί ποτέ;
Αγαπητοί μου,
Πριν μερικά χρονια, άκουσα τα λόγια ενός γνωστού συγγραφέα (Deepak Chopra, ινδουιστής) να λέει ότι πολλοί στην Ινδία θεωρούν την Επί του Ορους Ομιλία (Ματθαίος) σαν το πιο σοφό κείμενο που έχει γραφτεί ποτέ!
Εγώ από παιδί την θυμάμαι σαν “Μακαρισμούς” (Μακάριοι οι…) αλλα ούτε καταλάβαινα τι ακριβώς έλεγε, ούτε άκουσα ποτέ για την μεγάλη της αξία. Την έβλεπα σαν “Θρησκευτικά πράματα” στα Αρχαία Ελληνικά… Ενώ οι Ινδοί διάβασαν αυτό το κείμενο με ανοιχτό μυαλό και με διάθεση να μάθουν κάτι χρήσιμο για τη ζωή τους. Και έχουν εντυπωσιασθεί…
Και βρίσκοντας αυτό το βίντεο σε νεοελληνική μετάφραση, το μοιράζομαι ελπίζοντας να το ακούσουμε όλοι με το ίδιο ανοιχτό μυαλό και με την ίδια διάθεση μάθησης. Τι είδος σοφίας υπάρχει μέσα σε μερικές σελίδες που εμείς ίσως αγνοούμε;
Επειδή αυτή η επικοινωνία μεταξύ μας έχει δημιουργηθεί λόγω της κοινής μας ανάγκης και σκοπού να σωθεί Ελλάδα και οι Έλληνες και επειδή έχει ακουσθεί ότι η βασική αιτία του όλου προβλήματος είναι Ηθικής φύσης, ας ψάξουμε να βρούμε εδώ μέσα κάποιες βοηθητικές ιδέες.
Και επειδη βλέπω τη Θρησκεία και σαν την “Επιστήμη της Ηθικής Ζωής” λέω ας αφιερώσουμε 16 λεπτά ν’ακούσουμε με προσοχή.
ΥΓ. Τόσο πολύ με είχε εντυπωσιάσει η γνώμη από την Ινδία που έψαξα και βρήκα ένα βιβλιαράκι πάνω στο θέμα, το οποίο κάνει μια σύντομη αλλά πραγματικά καταπληκτική ανάλυση στο θέμα αυτό: “The Sermon on the Mount” by Emmet Fox (Harper Row)
Μήπως ο θησαυρός που ψάχνουμε ειναι πάντα κοντά στη μύτη μας;
----------------------------------------------------------------
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων·
Όταν είδε ο Ιησούς τα πλήθη του λαού, ανέβηκε στο όρος. Και όταν κάθισε, ήλθαν οι μαθητές αυτού κοντά του. Τότε άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τους διδάσκει λέγοντας:
Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι είναι οι απλοί και ταπεινόφρονες, γιατί σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.
Μακάριοι είναι εκείνοι, που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν.
Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.
Μακάριοι είναι οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη.
Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται.
Μακάριοι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν.
Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.
Μακάριοι είναι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν.
Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται
Μακάριοι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.
Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται.
Μακάριοι είναι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού.
Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Μακάριοι είναι εκείνοι, που καταδιώκονται για χάρη της δικαιοσύνης, γιατί σ' αυτούς ανήκει η Βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
Μακάριοι θα είστε, όταν θα σας βρίσουν και σας καταδιώξουν και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, λέγοντας ψέματα εξαιτίας μου.
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν
Τότε να χαίρεστε και να αγαλλιάστε, γιατί η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Έτσι ακριβώς κυνήγησαν τους προφήτες, που έζησαν πριν από σας.
--------------------------------------------------------------------------
Βυζαντινη αποδοση