Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Αρπάζουν τα σπίτια από τους Έλληνες και τα δίνουν σε εισβολείς - εποίκους. Κατάλαβες μαλάαακα μου; ΜΕ ΝΟΜΟ...


Περισσότερα, εδώ.