Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Στό ἔλεος μίας σκληρῆς σ υ μ μ ο ρ ί α ς...


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.