Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Έλα κι ε σ ύ στον κόσμο τού Φ λ α μ π ο υ ρ ά ρ η μαλάκα μου... where everything is sooo fucking cool... για κ α θ ο λ ι κ ή _ λ ο β ο τ ο μ ή . . .