Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

"Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια. Να έχετε δ ι π λ ά. Να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι 100 ψυχές θα γλυτώσει ! ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ! Νά 'χετε τον Σταυρό στο μέτωπο, για να σάς γνωρίζουν ότι είσθε Χριστιανοί». Α Π Ο _ Τ Η _ Β Ο Ρ Ε Ι O _ Η Π Ε Ι Ρ Ο _ Θ Α _ Π Ε Ρ Α Σ Ο Υ Ν...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.