Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Οι Γερμανοί, στη Θεσσαλονίκη, μάς επιδείκνυαν χαρτονομίσματα των 50 ευρώ...


Πηγή: «Ίχνος»