Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ... ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ !!! ΕΛΑ, ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕ !!!Περισσότερα, εδώ κι εδώ.Ὁ Ἡράκλειτός φησι τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι, τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀποστρέφεσθαι.

Για τους ξύπνιους ένας και κοινός κόσμος υπάρχει, αλλά κάθε κοιμισμένος ξαναγυρνά στο δικό του ιδιαίτερο κόσμο.
[Κάντε «κλικ» εδώ]