Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

... «σύμβουλος» τού Κατακα(η)μένου κι αυτός;


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.