Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Παίζει με τις πλάτες της καραμανλικής Παράγκας και παραμένει ακλόνητος στην εξουσία - Ε... και με τον Κούλη στην... «αντιπολίτευση», ευκολάκι...


Περισσότερα, εδώ.