Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Τα πρότυπα τού Ανδρός και τής Γυναικός (με Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α τα γράμματα «Α» και «Γ») - κατ' εμάς πάντα - εδώ, στο ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»