Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Απαγόρευσε τις δημοσκοπήσεις ο ψυχοπαθής Ερντογάν (μέχρι να δη τι θα κάνη με το Κ α σ τ ε λ λ ό ρ ι ζ ο, τη Ρ ω, τη Σ τ ρ ο γ γ ύ λ η και την Κ ύ π ρ ο)


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.