Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

SCALP-EG δικέ μου...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.