Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Για τον «κρυπτο» - Axel / Texas, κάθε ΜΗ εβραίος είναι, απλώς, ένας ακόμη goy


Περάστε πρώτα από εδώ και κατόπιν συνεχίζετε εδώ.
Για να συνεννοούμεθα δηλαδή...