Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Έτσι μπράβο Χατζη - αλητάκο, για να... «συνεννοούμεθα». Αλητάκο...


Ρωτήσαμε κάτι, εδώ.
Μάς απήντησαν (όπως μάς... απήντησαν) εδώ.