Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Συμφωνούμε Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ . . .

Περισσότερα, εδώ κι εδώ.