Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Καρτερία και Ευψυχία, σε όλους τους φίλους μας, σε κάθε επίπεδο...