Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Δεν ασχολείται η «Ε»ΥΠ με την Πατρίδα που χάνεται...Το θέμα τού video, από εδώ. Χμ, για να δούμε...