Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο Ιουδαίος, είναι η Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Η εκδοχή τού Έλληνος._ [Διηνέκης]


Περισσότερα, εδώ.