Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Υποβαθμίζουν το εκπαιδευτικό έργο των Στρατιωτικών Σχολών μας τα κτήνη...


Περισσότερα, εδώ.