Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ποιο Μαυροβούνιο ρε; Ακόμη εκεί είστε; Η Ε λ λ η ν ι κ ή _ Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ΣΑΣ πάει - ολοταχώς - να γίνει _ H _ π ρ α γ μ α τ ι κ ή Κολομβία των Β α λ κ α ν ί ω ν


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.