Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Πάρτε καλύτερα μια γυναικάρα... μες' 'τα κόκκινα !