Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Είναι το 16ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΙΩΝ, ΗΛΙΘΙΟΙ !


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ (και τα σχόλια).