Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Οι τυπάδες αυτοί, ήταν πολύ μπροστά εν τέλει...


Περισσότερα, εδώ.