Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΚΑΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΟΠΟΛΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΗ Ο ΑΓΩΓΟΣ TAP - Ο ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΣΕ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟ...


Περισσότερα, εδώ.