Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ο πρόεδρος τής Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών και μέλος τού Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Αβραάμ Μωυσής τού Εσδρά και τής Εσθήρ, επικεφαλής τής εταιρείας που θα δ ι α χ ε ι ρ ι σ θ ή τα Κόκκινα Δάνειά σου...


Περισσότερα, εδώ.