Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

Διεκδικούν Κ Α Ι την... Κεφαλλονιά οι (μπροστινοί) τουρκαλάδες !!! Πολλά έτη φωτός μπροστά το ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως» φίλε αναγνώστη...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.