Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Όλοι στην Παλαβούουουουου... και γρήγορα !!! Τι γρήγορα... κατεπειγόντως !!!


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.