Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Πώς ήταν τα τουρκαλβαναριά στις δεκαετίες τού 1980 - 1990...