Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Η ηλίθια Όλγα... απ' τον Βόλγα (που προσπάθησε τόσο πολύ για την Αμερική...)Joan Davis (Film Soundtrack) - 1937


I'm Olga from the Volga
I'm Olga from the Volga
The buttered toast of ev'ry vodka bar
Ev'rywhere I walk about
You will hear the people shout
"There's Volga Olga, she plays fiddle for the Czar"
Oh, I fiddle for the Czar
I fiddle for the Czar

In Petrograd in a cabaret, wo came there to hear me play
All the regal ladies and their illegal gents
The finest of nobility, and they tip me royally
"Here's two million roubles," That's exactly thirty cents

The Czar himself would call around ev'ry night at seven
Then, hey! hey! I would play "A Czar Fell Out of Heaven"
Oh, I would be so happy that I would swell with pride
For a king can do no wrong, but a couple o' times he tried

Oh, when I see his highness, my heart is all a-flutter
Well, I get so excited, oh, I stammer and I stutter
I'm Olg-g-ga from the Volga
I'm Olg-g-ga from the Volga
The p-p, the pride of ev'ry v-vulgar Volga boatman
I w-want to go to Am-merica, I t-tried so very hard
Well, I'll give you every v-vulgar boatman f
For the B-B-Brook-Brooklyn Navy Yard

Oh, I'm Olga from the Volga
I'm Olga from the Volga
I am known both near and far
When the queen is not around
Ev'ry night I can be found
Playing on my fiddle for the Czar, hey! hey!