Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΟΛΟΙ στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! Νὰ μὴ λείψη ΚΑΝΕΙΣ!


Περισσότερα, εδώ.