Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Αυτό είναι το Κράτος τής Ελληνικής Δημοκρατίας φίλη / φίλε αναγνώστη...


Περισσότερα, εδώ.


KI AYTO, EINAI TO ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ,
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ.
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΑ, ΑΛΛΩΣΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΛΦΙΑ...


Στὺξ δ᾽ ἔτεκ᾽ Ὠκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα
Ζῆλον καὶ Νίκην καλλίσφυρον ἐν μεγάροισιν·
καὶ Κράτος ἠδὲ Βίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα,
τῶν οὐκ ἔστ᾽ ἀπάνευθε Διὸς δόμος, οὐδέ τις ἕδρη,
οὐδ᾽ ὁδός, ὅππη μὴ κείνοις θεὸς ἡγεμονεύῃ,
ἀλλ᾽ αἰεὶ πὰρ Ζηνὶ βαρυκτύπῳ ἑδριόωνται.

Πιόνια μιας μεγάλης συμμορίας είναι και οι μεν και οι δε...


Περισσότερα, εδώ.