Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα Έργα Σου !!! Κρατάτε γερά !!! Έχει ο Θεός...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.