Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Ο Ελληνισμός είναι πολύ σκληρός, για να πεθάνη από χέρια λεπρών, τελικά...