Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Προδήλως πλέον πλησιάζει μια Νέα Εθνική Καταστροφή - Τι πρέπει να κάνουμε;


Περισσότερα, εδώ
ΚΑΙ
ΚΑΤΟΠΙΝ,
[εδώ ΚΑΙ εδώ ΚΑΙ εδώ ΚΑΙ εδώ ΚΑΙ εδώ]