Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

13η ημέρα Α Ι Χ Μ Α Λ Ω Σ Ι Α Σ για τους δύο στρατιωτικούς ΜΑΣ