Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Η ΧΩΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΗΜΙ-ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ... ΑΥΝ@ΝΙΖΕΤΑΙ !!! ΤΣΙΠΡΑ, Η ΥΒΡΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΜΕΣΙΝ...


Περισσότερα, εδώ KAI εδώ KAI εδώ.