Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Μάς αντικαθιστούν... Ξυπνάτε ρε... Εθνοκτονία εν πλήρει εξελίξει !!!


Περισσότερα, εδώ.