Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Η Ελλάς, είναι πολύ προνομιούχος, για να είναι... ιδιοκτησία των Ελλήνων !


Περισσότερα, εδώ.