Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Έρχεται πολύ μεγάλη Εθνική Καταστροφή...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.