Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Οι τρεις Πλατωνικοί μύθοι τής Πολιτείας - Άννα Μαρκοπούλου

Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (α' μέρος - Ο Μύθος τού Γύγου) - Άννα Μαρκοπούλου
-----
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (β' μέρος - Ο Μύθος τού Σπηλαίου) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (γ' μέρος - Ο Μύθος τού Σπηλαίου) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (δ' μέρος - Ο Μύθος τού Σπηλαίου) - Άννα Μαρκοπούλου
-----
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (ε' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (στ' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (ζ' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (η' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (θ' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου