Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Αισυμνητεία και Αισυμνήτες

Αποτέλεσμα εικόνας για αισυμνητεία

Περισσότερα, εδώ.