Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Διαθέτει μοχθηρή ψυχή, γεμάτη μίσος και κακία. Είναι μισάνθρωπος και φυσικά μισέλλην... Θα μάς (εξ-)αφανίση... Ηδονίζεται με την εθνοκτονία των Ελλήνων... Γουστάρει τρελλά...Περισσότερα, εδώ κι εδώ.