Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

ΣΚΕΤΟ ΧΑΜΑΙΤΥΠΕΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ