Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Οι καραστημένες... «εκλογές» (τού κώλου) τής τουρκιάς... θα αποτελέσουν το ΠΡΟΤΥΠΟ και στις επόμενες... «εκλογές» (τού κώλου) τής Ψωροκώσταινας...


Περισσότερα, εδώ.