Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Ανατροπή ισορροπίας στον τομέα των εξοπλισμών μεταξύ Ελλάδoς - Τουρκίας