Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Ακούστε το πρώτο λεπτό αυτού τού video (15/2/2018) καμμιά δεκαριά φορές...